Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij okno

Wydarzenia


NX EeasyFill Advanced - rozszerzenie możliwości symulacji wtrysku w systemie NX z wykorzystaniem technologii Moldex3D

Firma Siemens PLM Software, czołowy światowy dostawca systemów CAD/CAM/CAE/PDM, udostępnił użytkownikom najnowszej wersji systemu NX (9.0) jeszcze większe możliwości w zakresie zintegrowanych symulacji procesu wtrysku polimerów. W portfolio NX dostępny jest teraz nowy moduł bazujący na technologii Moldex3D o nazwie NX EasyFill Advanced.

NX EasyFill Advanced umożliwia przeprowadzanie analizy wypełniania gniazd formujących z uwzględnieniem układu doprowadzającego tworzywo oraz analizy procesów zachodzących w symulowanym układzie w fazie docisku. Przygotowanie symulacji ułatwiają łatwe w użyciu kreatory geometrii przewężek i kompletnych układów wlewowych. Dostępne są również nowe narzędzia do wyznaczania optymalnego położenia punktów wtrysku, przewidywania czasu chłodzenia, wskazywania miejsc podatnych na powstawanie zatonięć oraz ukazujące wartość stosunku drogi płynięcia tworzywa do grubości ścianki (L/t). Dzięki nim użytkownicy mogą optymalizować swój projekt już na wczesnym etapie jego tworzenia. Po automatycznym wygenerowaniu siatki obliczeniowej 3D i przeprowadzeniu obliczeń z wykorzystaniem wydajnej technologii obliczeń równoległych (na 4 rdzeniach procesora) program udostępnia użytkownikom szereg zaawansowanych możliwości w zakresie wizualizacji otrzymanych wyników. Ułatwiona jest lokalizacja obszarów narażonych na powstawanie pułapek powietrznych, linii łączenia i zatonięć.

Dane dotyczące rozkładu temperatury, ciśnienia, skurczu objętościowego czy też naprężeń ścinających mogą być przedstawiane w formie przekrojów lub izopowierzchni, co ułatwia wykrywanie problematycznych rejonów wypraski. Dostępne są również wykresy zmian ciśnienia, siły zwarcia, objętościowego natężenia przepływu oraz przyrostu masy i objętości tworzywa w funkcji czasu wypełniania. Animacje przedstawiające rozpływ tworzywa mogą zostać zapisane do zewnętrznego pliku w formacie AVI lub GIF. Moduł zawiera również narzędzie do automatycznego generowania raportów w formacie prezentacji Power Point (PPT), aby ułatwić udostępnianie wyników symulacji.Dokładniejsza analiza orientacji włókien w module Moldex3D Fiber dzięki nowemu, unikalnemu modelowi obliczeniowemu

Tworzywa polimerowe wzmacniane włóknem są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu ze względu na możliwość uzyskania znacznej poprawy ich własności termicznych i wytrzymałościowych przy jednocześnie niewielkim wzroście ich masy. Na użytkowe własności tych materiałów ogromny wpływ ma długość zastosowanych włókien oraz ich orientacja w produkcie końcowym. Dlatego też możliwość prawidłowego przewidywania tych czynników jest niezwykle ważna dla konstruktorów w dążeniu do uzyskania optymalnego projektu i doboru właściwych parametrów procesu. Moduł Fiber oprogramowania do symulacji procesu wtrysku Moldex3D wykorzystuje unikalny, opatentowany model obliczeniowy orientacji włókien iARD-RPR (improved Anisotropic Rotary Diffusion model combined with Retarding Principal Rate), który znacznie zwiększa dokładność przewidywania ułożenia włókien w produkcie. Dodatkowo możliwa jest teraz symulacja uwzględniająca charakterystyki długich włókien i zjawisko ich łamania w rejonie przewężek. Moduł Fiber pozwala również analizować orientację innych typów wypełniaczy stosowanych w tworzywach polimerowych (płatki, kulki) oraz jej wpływ na odkształcenia i własności wytrzymałościowe wyrobu.Moldex3D eDesignSYNC R12 for Creo, NX i SolidWorks - jeszcze ściślejsza integracja symulacji wtrysku z popularnymi systemami CAD

Firma CoreTech System, światowy lider w dostarczaniu rozwiązań do symulacji wtrysku tworzyw polimerowych, udostępniła najnowszą wersję oprogramowania Moldex3D eDesignSYNC R12. Jest to w pełni zintegrowane ze środowiskiem systemu CAD (Creo, NX, SolidWorks) narzędzie symulacyjne, pozwalające w łatwy i intuicyjny sposób analizować procesy zachodzące w formie wtryskowej podczas wytwarzania produktów polimerowych.

"Integracja modelowania i symulacji tworzy wysoce zaawansowaną platformę projektową, która daje konstruktorom form wtryskowych możliwość tworzenia, kontroli i optymalizacji skomplikowanych projektów w jednym środowisku. Sprzyja to poprawie jakości produktów oraz redukcji kosztów na wszystkich etapach rozwoju produktu", stwierdził Dr. Venny Yang, prezes CoreTech System.

Aby sprostać rosnącej konkurencji na światowym rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych, firmy są zmuszone do wykrywania i rozwiązywania problemów projektowych i technologicznych na jak najwcześniejszym etapie cyklu rozwoju produktu. Dzięki Moldex3D eDesignSYNC aż do 80% potencjalnych problemów może zostać wykrytych już na etapie projektu, co przyczynia się do wydatnego przyspieszenia prac i zmniejszenia kosztów produkcyjnych.

Poza zwiększeniem możliwości obliczeniowych, w nowej wersji programu pojawiło się kilka znaczących udogodnień w zakresie funkcjonalności i łatwości użytkowania interfejsu. Teraz użytkownicy systemów Creo, NX i SolidWorks mogą przeprowadzić kompletną symulację wtrysku dla całej formy w jednym oknie, od zamodelowania poszczególnych komponentów do wyświetlenia wyników przeprowadzonej analizy. Dzięki nowo dodanym funkcjom tworzenia przekrojów użytkownicy mogą jeszcze lepiej wizualizować otrzymane rezultaty. Dodane zostały również nowe narzędzia do przewidywania czasu chłodzenia, wskazywania miejsc podatnych na powstawanie zatonięć oraz ukazujące wartość stosunku drogi płynięcia tworzywa do grubości ścianki (L/t). Dzięki nim użytkownicy mogą optymalizować projekt już na wczesnym etapie jego tworzenia.Moldex3D R12 - nowe wydanie wszechstronnego oprogramowania do symulacji wtrysku

Firma CoreTech System, światowy lider w obszarze rozwiązań do symulacji 3D procesu wtrysku polimerów, wprowadziła nową wersję oprogramowania Moldex3D o oznaczeniu R12. Wydanie to przynosi szereg znaczących ulepszeń w zakresie obsługiwanych typów analiz, dokładności i wydajności obliczeń oraz łatwości użytkowania, przyczyniając się jeszcze bardziej do poprawy jakości produktów, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz skrócenia czasu wdrażania nowych produktów na rynek. Moldex3D R12 wprowadza szereg nowych funkcjonalności oraz udoskonala istniejące, m.in:
 • Ulepszone modelowanie
  W Moldex3D R12 moduł Designer został rozbudowany o możliwość generowania zaawansowanej siatki typu Solid - Boundary Layer Mesh (BLM). Rozszerzony został zakres dostępnych kształtów dla przewężek i kanałów doprowadzających tworzywo, a także zwiększono dokładność i jakość siatki generowanej dla układu doprowadzającego, umożliwiając bardziej realistyczne odzwierciedlenie skomplikowanych kształtów. Nowa wersja pozwala również na łatwiejsze i szybsze przegenerowanie siatki po zmianie położenia punktów wtrysku. W procesie preprocessingu użytkownicy mogą teraz korzystać dodatkowo z modeli wyprasek w formacie Parasolid.

 • Zintegrowane narzędzie do naprawy geometrii
  Moldex3D R12 został wyposażony w moduł CADdoctor, oparty ma zaawansowanej technologii dostarczanej przez firmę Elysium, umożliwiający wymianę danych multi-CAD, upraszczanie i weryfikację geometrii, naprawę wykrytych błędów oraz kontrolę jakości. Podczas generowania siatki BLM (Boundary Layer Mesh) możliwa jest automatyczna kontrola i naprawa geometrii, co zapewnia poprawę jakości siatki i zwiększa dokładność wyników analiz.

 • Zwiększona szybkość obliczeń przy analizie wypełniania
  Moldex3D R12 przynosi zwiększenie prędkości obliczeń przy analizie wypełniania aż do 80%. Czas obliczeń dla modelu zawierającego milion elementów został skrócony o niemal 50%. Dzięki zaawansowanym możliwościom obliczeń równoległych, wydajnie wykorzystującym technologie wielordzeniowe i wieloprocesorowe oraz możliwość łączenia wielu komputerów w klastry obliczeniowe, użytkownicy mogą przeprowadzać szczegółowe analizy dla bardzo skomplikowanych i/lub bardzo dużych modeli, zawierających miliony elementów skończonych.

 • Jeszcze więcej obsługiwanych procesów przetwórczych
  Moldex3D R12 wprowadza możliwość symulacji trzech nowych typów procesów przetwórczych: Compression Molding, Powder Injection Molding oraz Bi-Injection Moldeng. Comperssion Molding to proces formowania polimeru poprzez jego rozprasowanie w nagrzanej formie. Powder Injection Molding pozwala na symulacje procesu wtrysku proszków (metalicznych lub ceramicznych) wymieszanych z polimerowym materiałem spoiwa. Natomiast Bi-Injection Molding obejmuje symulacje procesu jednoczesnego wtryskiwania dwóch różnych tworzyw.

 • Lepsze możliwości interpretacji i prezentacji wyników
  Wyniki analiz są teraz łatwiejsze do interpretacji dzięki ściślejszemu ich powiązaniu z Systemem Pomocy programu. Wystarczy nacisnąć F1 podczas przeglądania wyników, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wyświetlanych właśnie parametrów. Udoskonalony Kreator Raportów pozwala na łatwiejsze dostosowanie ich zawartości i wyglądu, a następnie na wygenerowanie w formacie HTML, PPT lub PDF 3D.NX EasyFill - zaawansowana technologia obliczeniowa Moldex3D zaimplementowana w NX 8.5

Proces projektowania wyprasek polimerowych oraz form służących do ich wytwarzania stanowi jeden z krytycznych etapów cyklu rozwoju nowych produktów. Przed ich konstruktorami stoi wiele wyzwań związanych z dużą złożonością procesów zachodzących podczas wtrysku tworzyw polimerowych. Aby pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom, firma Siemens PLM Software - czołowy dostawca zintegrowanych rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM, wprowadziła do najnowszej wersji systemu NX zintegrowane rozwiązanie do symulacji wtrysku NX EasyFill, bazujące na sprawdzonej technologii obliczeń dostarczanej przez Moldex3D.

"NX jest światowym liderem w zakresie wspomagania projektowania zaawansowanych produktów z tworzyw oraz form wtryskowych w wielu różnych sektorach przemysłu. Wierzymy, że wprowadzenie technologii symulacyjnej Moldex3D znacząco zwiększy możliwości naszych klientów dotyczące wczesnej walidacji projektów i unikania późniejszych problemów technologicznych. Moduł EasyFill Analysis w NX 8.5 potwierdza nasze ciągłe zaangażowanie w dostarczaniu naszym klientom zintegrowanych rozwiązań wspomagających projektowanie i analizowanie części wytwarzanych z tworzyw sztucznych," powiedział Jim Rusk, wiceprezes działu Product Engineering Software w firmie Siemens PLM Software.

NX EasyFill umożliwia użytkownikom łatwiejszą kontrolę potencjalnych błędów technologicznych bez potrzeby opuszczania środowiska projektowego systemu NX. Pozwala na optymalizację położenia i liczby punktów wtrysku, doboru materiału oraz warunków procesu.

Moldex3D, czołowy dostawca kompleksowych rozwiązań do symulacji wtrysku tworzyw polimerowych, oferuje ponadto bardziej zaawansowane systemy obliczeniowe, integrujące się z interfejsem systemu NX. Pakiet Moldex3D eDesign z rozszerzeniem eDesignSYNC for NX umożliwia przeprowadzanie kompletnych analiz procesu wtrysku, obejmujących fazę wypełniania, docisku, chłodzenia oraz deformacji. Pozwala na łatwe i wygodne definiowanie w symulacjach układów zimno- i/lub gorącokanałowych, wtrysku sekwencyjnego, zaprasek, wkładek w formie, a także konformalnych kanałów chłodzących.Service Pack 2 dla Moldex3D R11

Producent oprogramowania do symulacji wtrysku Moldex3D udostępnił najnowszą aktualizację dla wersji R11. Service Pack 2 naprawia błędy zauważone we wcześniejszej wersji oraz dostarcza nowe możliwości:
 • Nowe języki interfejsu (polski, rosyjski, włoski, koreański).
 • Nowy mechanizm licencjonowania PPU (Pay Per Use).
 • Usprawnienia Kreatora Procesu dotyczące domyślnych warunków procesu w trybie "CAE".
 • Możliwość wyboru wyników analizy podczas eksportu do formatu obsługiwanego przez przeglądarkę Moldex3D Viewer.
Oprogramowanie zawierające Service Pack 2 można pobrać z poniższej lokalizacji:
Wersja pełna: https://moldex3d.box.com/s/b96de53af691cf2d5876
Tylko eDesign: https://moldex3d.box.com/s/67ee198ca66f016a8d23
Tylko Mesh: https://moldex3d.box.com/s/d591cf7c4acda8678936Rozszerzenie możliwości modułu Moldex3D eDesignSYNC R11

Moldex3D eDesignSYNC to rozszerzenie aplikacji do symulacji wtrysku Moldex3D, umożliwiające szybką weryfikację i optymalizację projektu wypraski i formy wtryskowej, integrujące zaawansowane narzędzia obliczeniowe CAE z wiodącymi systemami projektowania 3D: Creo, NX i SolidWorks. Dzięki temu łatwemu w użyciu, wielofunkcyjnemu i wydajnemu rozwiązaniu konstruktorzy mogą szybko i wygodnie synchronizować wprowadzane zmiany projektowe z symulacjami, bezpośrednio w znanym sobie środowisku projektowym. Pozwala to na wykrywanie i zapobieganie potencjalnym defektom już na wczesnym etapie rozwoju produktów z tworzyw sztucznych, wytwarzanych metodą wtrysku.

Najnowsze wydanie Moldex3D eDesignSYNC R11 SP1 rozszerza możliwości oprogramowania o nowe funkcjonalności:
 • Gate Wizard - Kreator przewężek udostępnia dziewięć powszechnie używanych typów przewężek, np. punktowe, krawędziowe, wachlarzowe itd. W łatwy sposób można umieścić przewężkę na modelu, zdefiniować jej gabaryty i inne atrybuty, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. • Runner Wizard - Kreator kanałów automatyzuje i upraszcza proces modelowania układu doprowadzającego tworzywo poprzez automatyczne generowanie kompletnego układu kanałów na podstawie zdefiniowanych wcześniej przewężek. Program samodzielnie dobiera odpowiednie gabaryty, kształt i rozmieszczenie kanałów. Możliwa jest również manualna edycja poszczególnych elementów modelowanego układu. • Auto-Trim Cooling Channels - Funkcja Auto-Trim pozwala na automatyczne przycinanie kanałów chłodzących, zarówno zdefiniowanych na podstawie linii środkowych, jak i wstawionych jako model bryłowy, w przypadku, gdy ich wloty i wyloty znajdują się poza powierzchnią ścian korpusu formy wtryskowej. Nie jest już konieczne ich manualne docinanie w wielu pojedynczych krokach. • Advanced Hot Runner - Wsparcie dla modułu do zaawansowanych analiz układów gorącokanałowych. Przed rozpoczęciem obliczeń użytkownik może zdefiniować poszczególne komponenty układu gorącokanałowego, takie jak rozdzielacz, dysze i tuleje. Otrzymana w wyniku symulacji wizualizacja 3D rozkładu temperatury w kanałach zasilających i korpusie formy pomaga w ulepszeniu systemu sterowania temperaturą i optymalizacji projektowanego układu gorącokanałowego.


Moldex3D eDesignSYNC R11 już dostępny

Dostępna jest już nowa wersja modułu eDesignSYNC. Jest to zaawansowane narzędzie, które upraszcza proces projektowania wyprasek i form poprzez synchronizację rozwiązań CAD z zaawansowanymi symulacjami procesu wtrysku. Pomaga ono przewidywać potencjalne problemy i weryfikować wprowadzane zmiany już na wczesnym etapie projektowania. Dzięki eDesignSYNC konstruktorzy mogą tworzyć modele, definiować warunki procesu i uruchamiać profesjonalne analizy wtrysku bezpośrednio w znanym sobie środowisku CAD. eDesignSYNC dostępny jest dla programów Creo, NX i SolidWorks.Moldex3D rozszerza działalność w Afryce Południowej

Firma CoreTech System, producent oprogramowania Moldex3D, ogłosiła nawiązanie współpracy z firmą ESTEQ Design (PTY) Limited w celu rozszerzenia sieci sprzedaży w Afryce Południowej.

ESTEQ to wiodący dostawca rozwiązań do analiz inżynierskich w Afryce Południowej, dążący do dostarczania swoim klientom narzędzi pozwalających na jak najszybsze rozwiązywanie najpoważniejszych problemów konstrukcyjnych i naukowych. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na narzędzia do weryfikacji i optymalizacji projektów na jak najwcześniejszym etapie cyklu życia produktów, firma ESTEQ będzie dostarczała klientom zaawansowane rozwiązania Moldex3D do symulacji procesu wtrysku.Firma Husky wykorzystuje Moldex3D do weryfikacji i optymalizacji produkowanych układów gorącokanałowych

Moldex3D ma zaszczyt poinformować, że firma Husky (http://www.husky.ca/EN-US/) - największy na świecie producent układów gorącokanałowych i regulatorów temperatury – wybrała pakiet Moldex3D Advanced jako narzędzie do weryfikacji i optymalizacji produkowanych przez siebie urządzeń. Mechanizm działania układów gorącokanałowych jest często bardzo rozbudowany i złożony. Nierównomierny rozpływ tworzywa, nierównomierny rozkład temperatury czy też degradacja tworzywa to częste problemy, z jakimi borykają się dostawcy układów gorącokanałowych. Firma Husky postawiła sobie za cel wykorzystanie najbardziej zaawansowanego i precyzyjnego systemu CAE do zapobiegania potencjalnym problemom wytwórczym już od samego początku procesu rozwoju produktów, jak również w celu skrócenia czasu realizacji zamówień. Po szczegółowej analizie dostępnych na rynku rozwiązań, firma Husky rzetelnie wybrała Moldex3D jako narzędzie do weryfikacji i optymalizacji projektów oraz usprawnienia procesu rozwoju swoich produktów.Aktualizacja programu Moldex3D R11.0

Producent oprogramowania Moldex3D udostępnił pierwszą aktualizację dla Moldex3D R11. W wersji R11 SP1 wyeliminowano błędy wykryte w pierwotnej wersji programu, zaktualizowano bazę danych materiałów i wtryskarek oraz dodano nowe funkcjonalności:
 • Nowy sposób animacji rozpływu tworzywa (Particle Tracking with Melt Front)
 • Nowe narzędzia optymalizacyjne dla Altair HyperStudy
 • Nowe języki interfejsu użytkownika (niemiecki, francuski)
Szczegółowe informacje na temat tej aktualizacji można znaleźć w dokumencie Moldex3D_R11_SP1_ReleaseNote.pdfNawiązanie współpracy pomiędzy Moldex3D a Trexel w zakresie rozwoju rozwiązania MuCell®

Firmy CoreTech System (Moldex3D) Co. Ltd. i Trexel Inc. podjęły współpracę w zakresie rozwoju rozwiązań dotyczących procesu MuCell®. Trexel jest światowym liderem w dostarczaniu i komercjalizacji opatentowanego procesu spieniania tworzywa podczas wtrysku lub rozdmuchu.

"Proces MuCell®, umożliwiający redukcję masy wypraski i poprawę wyglądu produktu, jest szeroko stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym/elektrycznym, budownictwie i w innych zastosowaniach," powiedział Steve Braig, prezes firmy Trexel. "Wierzymy, że wiarygodne narzędzie do projektowania i symulacji, dostarczające przydatnych informacji podczas projektowania form do procesu MuCell®, pomoże naszym klientom zdecydowanie zwiększyć poziom efektywności i wydajności. Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z CoreTech (Moldex3D) w celu dostarczenia wiarygodnego narzędzia do symulacji procesu MuCell®, uwzględniającego charakterystyki procesu dla różnych polimerów, wypełniaczy i parametrów wtrysku."Nowa wersja oprogramowania Moldex3D R11

CoreTech System udostępnił swoim klientom nową wersję zaawansowanego oprogramowania do symulacji procesu wtrysku - Moldex3D R11.0. Nowa wersja przynosi kilka nowych, przełomowych rozwiązań, które pozwolą konstruktorom lepiej weryfikować i optymalizować projekty produktów i narzędzi służących do ich wytwarzania, dając do dyspozycji zaawansowane narzędzia symulacji 3D oraz możliwości prowadzenia bardzo szybkich obliczeń na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Moldex3D R11 został zaprojektowany, aby pomagać klientom w pokonywaniu różnic pomiędzy wysokimi wymaganiami rynku, a rzeczywistością produkcyjną. „Główną wartością Moldex3D jest dostarczanie naszym klientom dokładnych i wydajnych symulacji. Podzieliliśmy Moldex3D R11 na cztery pakiety, eDesign Basic, eDesign, Professional i Advanced, aby zaspokoić potrzeby klientów na każdym poziomie złożoności procesu," powiedział Dr Venny Yang, prezes firmy CoreTech System. Moldex3D R11 oferuje użytkownikom najbardziej kompletny zestaw narzędzi do symulacji procesu wtrysku. Możliwość przeprowadzania profesjonalnych symulacji i przewidywania zachodzących zjawisk przyczynia się do bardziej efektywnego zarządzania cyklem życia produktu, zwiększa opłacalność produkcji i wpływa na podniesienie konkurencyjności firmy na globalnym rynku."Moldex3D eXplorer 2011 for Solid Edge" Premiera nowego komponentu bogatej rodziny produktów i rozwiązań Moldex3D

CoreTech System Co., producent systemu Moldex3D oficjalnie poinformował o wprowadzeniu na rynek nowego dedykowanego produktu pn. "Moldex3D eXplorer 2011 for Solid Edge".

Dzięki temu rozwiązaniu, elastycznie i wydajnie połączono możliwość prowadzenia szybkich analiz sprawdzających dla najważniejszych zagadnień wtrysku polimerów (gwarantowaną przez Moldex3D eXplorer) z bogatą paletą narzędzi do tworzenia i edycji nawet bardzo złożonej geometrii CAD wypraski (dostarczaną dzięki Solid Edge). Dla projektantów wyrobów i/lub form wtryskowych, Moldex3D eXplorer oznacza możliwość łatwego i wydajnego sprawdzenia technologiczności produktu i zwiększenia jego jakości, już podczas trwania prac konstrukcyjnych CAD w systemie Solid Edge. Dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu symulacji wtrysku w Moldex3D oraz prowadzeniu zadań projektowych w Solid Edge, skutecznie wyeliminować można wiele najważniejszych problemów przetwórczych, takich, jak np. niewłaściwe zbalansowanie formy, pułapki powietrzne, a także widoczne linie łączenia strug. Każdy z uwzględnianych wariantów projektu może zostać teraz zweryfikowany i to już na wczesnych etapach trwania procesów projektowych.

Do istotnych korzyści odnoszonych przez Użytkowników tego rozwiązania należy przede wszystkim znacząca oszczędność czasu i zmniejszenie liczby zadań dotyczących projektowania i analizowania technologiczności produktu. Moldex3D eXplorer 2011 współpracuje z Solid Edge ST3, jak też z najnowszą wersją tego systemu CAD, czyli Solid Edge ST4.

Najważniejsze Korzyści wynikające z wdrożenia tego rozwiązania:
 • Ścisła współpraca z systemem CAD Solid Edge i wyjątkowo wydajny solwer Opisywane rozwiązanie "Moldex3D eXplorer for Solid Edge" umożliwia wprowadzanie warunków przetwórczych dla analizy wtrysku już bezpośrednio z poziomu systemu CAD, tj. Solid Edge. Symulacje wtrysku można teraz rozpoczynać wyjątkowo wcześnie i szybko kończyć, m.in. dzięki zautomatyzowanym i sprawdzonym narzędziom do automatycznego tworzenia siatki MESH na podstawie modeli CAD. Ze względu na potężne możliwości prowadzenia obliczeń równoległych z wykorzystaniem do 4 rdzeni (Paralel Computing), średni czas przeprowadzenia standardowych obliczeń jest krótszy, niż 30 minut. To wszystko powoduje znaczący wzrost wydajności obliczeń sprawdzających dla zróżnicowanych wersji konstrukcyjnych oraz wariantów procesów przetwórczych.
 • Zwiększenie jakości konstrukcyjnej wyrobu dzięki prowadzeniu symulacji Rozwiązanie "Moldex3D eXplorer for Solid Edge" umożliwia otrzymanie kompletnych rezultatów dla analiz wypełniania gniazda, uwzględniających m.in. wyniki lokalne dla: czasu płynięcia tworzywa, ciśnienia, temperatury czoła strugi. System przedstawia również sposób dystybucji tworzywa z określonych punktów wtrysku, jak również lokalizację linii łączenia strug, pułapek powierzchnych itd. Użytkownicy mogą więc sprawdzić poprawność położenia punktów wtrysku, zweryfikować zbalansowanie formy, a także: eliminować problemy dotyczące trudności w wypełnieniu gniazda ("krótkie strzały"), pułapek powietrznych i widocznych skaz w postaci np. linii łączenia strug. Poza tym, można zminimalizować negatywny wpływ zjawiska spadku ciśnienia oraz powstawania naprężeń resztkowych. Istnieje też możliwość optymalizacji grubości ścianek wypraski, zminimalizowania kosztów materiału, a także znaczącego skrócenia czas cyklu. Zwiększenie komfortu pracy Użytkownika
 • Komunikację Użytkownika z rozwiązaniem "Moldex3D eXplorer for Solid Edge" cechuje prostota oraz intuicyjność. Dzięki temu, radykalna większość percepcji inżynierów może być poświęcona na twórcze zadania konstrukcyjne oraz przetwórcze. Czas nauki jest tutaj wyjątkowo krótki. System umożliwia automatyczne tworzenie raportów z analiz w postaci plików HTML, co wyjątkowo poprawia komunikację inżynierską przede wszystkim z osobami decyzyjnymi, klientami, jak też innymi inżynierami.Firma Core Tech System zaprezentowała korzyści wynikające z najnowszych rozwiązań Moldex3D dedykowanych dla użytkowników SolidWorks

Podczas corocznej konferencji "SolidWorks 2011" zaprezentowano najnowsze osiągnięcia oprogramowania Moldex3D dedykowane dla użytkowników SolidWorks. W wydarzeniu uczestniczyło około 4 000 użytkowników SolidWorks.

Prezentowane oprogramowanie "eDesignSYNC for SolidWorks" umożliwia prowadzenie zaawansowanych symulacji wtrysku korzystając ze znanego uczestnikom konferencji interfejsu SolidWorks.

Oprogramowanie eDesign umożliwia szybkie sprawdzanie technologiczności wyprasek oraz form wtryskowych, usuwanie błędów już w najwcześniejszych etapach powstawania projektu oraz optymalizacji procesu wtrysku.

Oprogramowanie Moldex3D jest światowym liderem w branży symulacji wtrysku polimerów. Dostarcza najwyższej klasy technologie obliczeniowe pozwalającą na prowadzenie skomplikowanych analiz o bardzo wysokiej dokładności z wykorzystaniem Metody Objętości Skończonych.

Dzięki wykorzystaniu oprogramowania Moldex3D możliwa jest bardzo wnikliwa analiza procesów zachodzących wewnątrz grubości ścianki wypraski podczas całego cyklu. Stosując oprogramowanie Moldex3D można skutecznie skracać czas wprowadzenia produktu na rynek oraz czasu zwrotu inwestycji. Maleją koszty produkcji poprzez redukcję czasu cyklu formy oraz masy wypraski.Dotychczas użytkownikom oprogramowania SolidWorks udostępniono funkcjonalność eXplorer dzięki której możliwa była weryfikacja wypełniania gniazda formującego, wykrywanie zamknięć powietrza, linii łączenia strug itd. Po wprowadzeniu na rynek oprogramowania "eDesignSYNC for SolidWorks" użytkownicy SolidWorks mogą prowadzić zaawansowane obliczenia całkowitej formy wtryskowej wraz z układem zasilającym, chłodzącym, deformacjami wyprasek, wkładkami z brązu berylowego oraz sterowanymi dyszami gorąco-kanałowymi. Wszystko to jest dostępne pod interfejsem oprogramowania SolidWorks.

Użytkowników SolidWorks zapraszamy do zapoznania się z najnowszą funkcjonalnością oraz możliwościami oprogramowania "eDesignSYNC for SolidWorks".

Oprogramowania Moldex3D w pełni wykorzystuje technologię "Cloud Computing". Pozwala na połączenie dowolnej liczby komputerów w biurze konstrukcyjnym w sieć obliczeniową (klaster). Jedno zadanie może być podzielona na kilka jednostek co skraca czas trwania obliczeń oraz umożliwia prowadzenie super zaawansowanych analiz bez potrzeby stosowania drogich stacji roboczych. Wewnątrz zdefiniowanego klastra dostępne są narzędzia umożliwiające administratorowi pełną kontrolę nad przeprowadzanymi w danej chwili obliczeniami, stopniem użycia zasobów poszczególnych komputerów itd. Technologia ta pozwala na lepsze wykorzystanie zaplecza komputerowych w firmach. Zakończone obliczenia zostaną automatycznie ściągnięte na komputer będący serwerem.

Kluczowe funkcjonalności zawarte w oprogramowaniu Moldex3D, która ułatwia pracę użytkowników SolidWorks:
 1. Wysoka dokładność otrzymywanych wyników obliczeń dzięki wykorzystaniu technologii True3D.
 2. Wydajność - dzięki pełnemu wykorzystaniu technologii Parallel Computing.
 3. Pełne odwzorowanie zagadnień występujących podczas wtrysku rozpoczynając od fazy wypełnienia, docisku, chłodzenia i kończąc na deformacjach, wkładkach z brązu berylowego czy sterowanych dyszach gorąco-kanałowych.
 4. Praca zespołowa poprzez połączenie całego biura konstrukcyjnego w jedną sieć gdzie możliwe jest określanie priorytetu prowadzonych obliczeń oraz pełna nad nimi kontrola.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz na: http://www.youtube.com/GMSystem2001Wprowadzenie na rynek nowego interfejsu łączącego oprogramowania Moldex3D eDesign oraz NX

Firma Core Tech System będąca innowacyjnym liderem branży symulacji wtrysku polimerów wprowadziła na rynek w ramach programu współpracy z Siemens PLM Software interfejs łączący oprogramowania Moldex3D oraz NX. Premiera miała miejsce 4 stycznia 2011 w Hsinchu na Tajwanie.

Firma Siemens PLM Software jest liderem oraz globalnym dostawcą gamy produktów Product Lifecycle Managment służącego do zarządzania cyklem życia produktu. Jej sztandarowym produktem jest oprogramowanie NX.

Moldex3D eDesign służy do prowadzenia zaawansowanych obliczeń symulacji wtrysku polimerów. Umożliwia ocenę technologiczności wyprasek oraz optymalizację form wtryskowych. Oferuje kompletne rozwiązania potrzebne każdemu inżynierowi branży polimerowej. Dzięki zastosowaniu oprogramowania Moldex3D możliwe jest prowadzenie obliczeń wypełnienia, docisku, chłodzenia, deformacji, orientacji włókien. Analizy uwzględniają wprowadzone wkładki wykonane z innego materiału niż rodzimy formy (brąz berylowy), dysze sterowane itd.

Należy zauważyć, iż nowoczesne oraz zaawansowane narzędzia, jakimi są produkty Moldex3D mają znaczący wpływ na rozwój elementów polimerowych, redukują koszty produkcji oraz skracają czas wprowadzenia na rynek.

Możliwości oraz funkcjonalność oprogramowania Moldex3D eDesign będą dostępne dla użytkowników NX w bardzo dobrze znanym im interfejsie.

Dzięki połączeniu oprogramowań Moldex3D oraz NX możliwa jest szybka aktualizacja wyników obliczeń po wprowadzeniu zmian w konstrukcji wypraski oraz formy wtryskowej. Dokonywanie porównań technologiczności poszczególnych koncepcji kształtu oraz rozwiązań konstrukcyjnych będzie jeszcze efektywniejsze.

Połączenie możliwości oprogramowań Moldex3D oraz NX tworzy potężną platformę umożliwiającą efektywne projektowanie elementów polimerowych, form wtryskowych, tworzenie siatki MESH typu 3D oraz w pełni wykorzystującą technologię Parallel Computing znacząco skracającą czas trwania obliczeń.

Cytując Prezesa firmy Core Tech System: "Pełna integracja Moldex3D wraz z oprogramowaniami z rodziny CAD stała się jedną z wielu silnych stron firmy Core Tech System. Została bardzo pozytywnie przyjęta przez rynek oraz całkowicie spełnia oczekiwania klienta. Oprogramowanie eDesignSYNC for NX przynosi olbrzymie korzyści zarówno oprogramowaniu Moldex3D jak i NX."

Cytując Vice Prezesa Product Design Solutions, Siemens PLM Software, Joan Hirsch: "Zawsze dążymy do nieustannego rozwoju naszych produktów. Staramy się w pełni zaspakajać zapotrzebowanie naszych klientów. Proponujemy kompletne rozwiązania dla wielu branż przemysłu. Oprogramowanie NX jest szeroko stosowane w przemyśle polimerowym, do projektowania wyprasek, form wtryskowych i ich wytwarzania (CAM). Integracja rodziny NX wraz z Moldex3D tworzy dodatkowe możliwości i nową funkcjonalność. Umożliwia szybką weryfikację technologiczności konstrukcji wypraski oraz optymalizacji formy wtryskowej już w najwcześniejszych etapach powstawania projektu.

Firma Core Tech System już od 1995 roku dostarcza na rynek jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań CAE dla branży polimerowej. Pierwsza wersja oprogramowania została opracowana na potrzeby badań akademickich w roku 1983. W dniu dzisiejszym Moldex3D jest innowacyjnym liderem w swojej klasie znanym na całym świecie z wysokiej dokładności otrzymywanych wyników. W celu zapewnienia lepszego wsparcia dla klientów, Moldex3D oprócz rynku globalnego oferuje również silne wsparcie dla rynków lokalnych (polska wersja językowa). Oprogramowanie Moldex3D pomaga inżynierom na całym świecie unikać kosztownych poprawek w formach wtryskowych, optymalizować proces przetwórczy, redukować koszty produkcji oraz skracać czas wprowadzenia produktu na rynek.Targi K2010 w Düsseldorfie

Firma GM System bierze aktywny udział w Targach K2010 w Düsseldorfie: 2010-10-27 ÷ 2010-11-03


Jak informują Organizatorzy Targów K2010, czyli tzw. "K Show" (www.k-online.de), wynalezienie oraz powszechna eksploatacja wyrobów z tworzyw polimerowych zrewolucjonizowały nasze czasy. Wiele dziedzin życia i pracy człowieka byłoby bardzo utrudnionych lub nawet niemożliwych bez wykorzystania wyrobów wykonanych z tworzyw termoplastycznych oraz termoutwardzalnych. Materiały te są dziś bardzo często lub wręcz powszechnie wykorzystywane do wytwarzania obiektów, stanowiących nasze typowe otoczenie cywilizacyjne, począwszy np. od obuwia sportowego, poprzez produkcję jachtów, szczoteczek do zębów, komputerów, strzykawek jednorazowych, zderzaków samochodowych, pomp wodnych, aż po opakowań produktów spożywczych. Wyroby polimerowe stały się integralną częścią naszego życia.

Branża polimerowa jest również jednym z ważniejszych sektorów przemysłu. W samej Europie, należy do niej ponad 50.000 firm, zatrudniających ponad 1.6 mln ludzi. Generują one roczne obroty w wysokości około 300 mld €. Z kolei w samych Niemczech, wyroby producentów z branży polimerowej stanowią ponad 6% całkowitej produkcji krajowego przemysłu. Branża ta reprezentowana jest tam przez ponad 3.700 firm, zatrudniających ok. 400.000 osób i wykazuje niebagatelny poziom sprzedaży na poziomie 84 mld €. Są to oczywiste powody, dla których omawiany sektor przemysłowy należy do najważniejszych w Niemczech. Dlatego też, organizowane w Düsseldorfie targi "K Show" należą do największych i najnowocześniejszych (Fot. 1, 2) "imprez polimerowych" na świecie.

Tegoroczna edycja, czyli "K2010" odbywała się od 27 października do 3 listopada. Targi cieszyły się olbrzymim powodzeniem. Podczas nich zaprezentowano najnowsze osiągnięcia branży polimerowej. Wystawcy i zwiedzający działają w różnych segmentach branży: zajmują się projektowaniem ostatecznej postaci wyrobu, projektują i wytwarzają formy wtryskowe, reprezentują wtryskownie, są producentami linii technologicznych, materiałów, specjalistycznych maszyn i urządzeń, a także - co dla GM System i naszych klientów jest najważniejsze - są producentami oraz użytkownikami dedykowanego oprogramowania komputerowego, powszechnie stosowanego w branży polimerowej ! Liczba wystawców wynosiła ok. 3.100 firm, natomiast zwiedzających: ok. 220.000. Ilość uczestników przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów.


Fot. 1. Robot, wykonany z tworzyw polimerowych, o masie 15kg i wysokości 1,25m.
Potrafi rozpoznawać otaczające go obiekty i śledzić je ruchem głowy.


Znaczące zainteresowanie tegorocznymi targami "K", ich dynamiczny przebieg, a także bogactwo prezentowanych produktów (hardware & software) oraz technologii, jednoznacznie świadczą o zakończeniu kryzysu, który był nader widoczny w tej branży w roku 2009. Widać, iż problemy zostały definitywnie zażegnane, a opisywany segment przemysłowy ponownie rozwija się w szybkim tempie.


Fot. 2. Projekt lekkiego samochodu z napędem elektrycznym rozwijany przez firmę Swiss, który może przejechać około 120 km po jednorazowym ładowaniu akumulatorów.
Wynik ten osiągnięto m.in. dzięki znaczącej redukcji masy pojazdu, poprzez powszechne zastosowanie do jego budowy tworzyw polimerowych.


Należy zauważyć, iż m.in. ze względów ekonomicznych, a także w związku ze strategiczną polityką pro-środowiskową, coraz wyraźniej rysują się tendencje do optymalizacji procesu wytwarzania wyrobów polimerowych, np. umożliwiających zwiększenie jakości produktów, zmniejszenie odpadów technologicznych, redukujących ilość zużytego materiału, a także skrócenie czasu cyklu wytwórczego.

Coraz powszechniej wiadomo, iż jedynie dzięki wykorzystaniu komputerowych metod obliczeniowych, można cele te osiągnąć. Do najważniejszych spośród ww. narzędzi, należą programy obliczeniowe CAE, służące do symulacji wtrysku polimerów. W ofercie GM System znajduje się jeden z najlepszych z obecnie dostępnych systemów do symulacji wtrysku polimerów: MOLDEX3D (Fot. 3÷7). Właśnie dlatego, przedstawiciele firmy GM System wzięli aktywny udział w tym ważnym wydarzeniu. Podczas "K2010", naszą ofertę przedstawialiśmy wraz z firmą CORETECH, która jest producentem MOLDEX3D. System ten, prezentowany przez naszych inżynierów, cieszył się znaczącym zainteresowaniem odwiedzających nasze stoisko. Szczególną uwagę zwiedzających zwracały znaczące możliwości obliczeniowe oprogramowania w połączeniu z bardzo atrakcyjną ceną.


Fot. 3. Optymalizacja wypełnienia formy wtryskowej do produkcji deski rozdzielczej (przemysł motoryzacyjny / automotive).
Obliczenia wykonane w oprogramowaniu MOLDEX3D.
Ważnym faktem dla zainteresowanych jest to, iż stosowanie MOLDEX3D oznacza bardzo wiele wymiernych korzyści, umożliwia m.in.:
 1. przyspieszenie wprowadzenia produktu na rynek poprzez znaczącą redukcję poprawek projektu wyrobu, projektu narzędzia, a także wykonanego już narzędzia, poprzez możliwe wczesną eliminację błędów konstrukcyjno-technologicznych,
 2. osiągnięcie znaczących zysków poprzez skrócenie czasu cyklu, a także minimalizację zużycia granulatu,
 3. zwiększenie jakości wyrobu poprzez uniknięcie degradacji tworzywa polimerowego, zamknięć powietrza, a także linii łączenia strug w obszarach newralgicznych dla wytrzymałości wypraski.

Fot. 4. Efekt optymalizacji układu chłodzącego formy wtryskowej do produkcji obudowy telefonu komórkowego mającej na celu zredukowanie czasu cyklu.
Analiza wykonana w oprogramowaniu MOLDEX3D.Fot. 5. Symulacja wypełnienia wypraski w technologii wtrysku wspomaganego gazem. Pozwala to na redukcję masy wyprasek i ilości zużytego granulatu.
Obliczenia wykonane w oprogramowaniu MOLDEX3D.
Stosując oprogramowanie MOLDEX3D, konstruktor wypraski jak i formy wtryskowej może szybko (czyli na długo przed fizycznym wykonaniem narzędzia) i wiarygodnie przewidzieć charakter procesu wtrysku, dokonać jego poprawy oraz optymalizacji, a także dokładnie prognozować koszty produkcji. W zależności od potrzeb użytkownika, oprogramowanie MOLDEX3D oferowane jest w wielu zróżnicowanych konfiguracjach, dedykowanych do odmiennych zastosowań oraz wymagań obliczeniowych, umożliwiających prowadzenie zróżnicowanych obliczeń, począwszy od rozpływu tworzywa w gnieździe, prognozowanie fazy docisku, symulowanie skuteczności chłodzenia, a także postaci oraz wartości deformacji wypraski. Moduły wysoce specjalizowane umożliwiają m.in. symulowanie obtrysku układów scalonych oraz elementów optycznych (np. lampy samochodowe, soczewki, etc.). Na świecie, oprogramowanie MOLDEX3D jest szeroko stosowane zarówno przy rozwoju całkowicie nowych projektów jak też w celu dokonania optymalizacji wybranych parametrów już istniejącej produkcji.


Fot. 6. Obliczenia obtrysku układu scalonego w przemyśle elektronicznym. Obliczenia wykonane w oprogramowaniu MOLDEX3D.Fot. 7. Wyniki optymalizacja konstrukcji istniejącej formy wtryskowej. Nanoszenie zmian w formie będącej dublerem ma na celu znaczącą redukcję kosztów. Analiza wykonana w oprogramowaniu MOLDEX3D.


Podczas targów "K2010" spotkaliśmy się z bardzo wieloma spośród naszych istniejących klientów, a także nawiązaliśmy dużą liczbę nowych kontaktów natury zarówno handlowej jak też inżynierskiej. Nasze (wspólne z CORETECH) stoisko wystawiennicze, a także kompetencje naszych inżynierów były bardzo wysoko oceniane przez gości, którzy odwiedzali nasze stoisko. Bardzo nas to cieszy. Do zobaczenia podczas "K2013" !