Moldex3D R15


Moldex3D jest wiodącym systemem CAE przeznaczonym do cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych, zarówno termoplastycznych jak i termoutwardzalnych.

Dzięki zastosowaniu technologii 3D i najnowocześniejszych metod obliczeniowych, program pozwala na prowadzenie dogłębnych symulacji szerokiej gamy procesów związanych z wtryskiwaniem polimerów.

Umożliwia przewidywanie i zapobieganie potencjalnym problemom przetwórczym już w fazie projektowania wypraski.

Firma Siemens PLM Software w najnowszej wersji systemu NX (11.0) udostępnia moduł NX EasyFill Advanced - całkowicie zintegrowane narzędzie do symulacji wtrysku, bazujące na zaawansowanej technologii Moldex3D
  • Moldex3D w ramach coraz ściślejszej integracji swoich produktów z systemami CAD firmy Siemens PLM Software wprowadza kolejne rozwiązania : Moldex3D eDesignSYNC for NX,
    Moldex3D eXplorer for NX,
    Moldex3D eXplorer for Solid Edge
    .

  • Moldex3D wykorzystuje najlepszą wśród systemów do analizy procesu wtrysku tworzyw technologię 3D bazującą na hybrydowej siatce bryłowej i Metodzie Objętości Skończonych, co umożliwia dokładną symulację procesu wtrysku elementów o dowolnym stopniu skomplikowania geometrii i dużym zróżnicowaniu grubości ścian.